Walne Zgromadzenie Delegatów WZT (sprawozdawcze) – 30.06.2018

Na podstawie par. 20 oraz par. 24 statutu WZT Łódź, zarząd Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi zwołuje na dzień 30 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Delegatów
Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi,

którego celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 zgodnie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, ustalenie listy obecności

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zgromadzenia

4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad

5. Omówienie bieżącej sytuacji prawno-organizacyjnej WZT Łódź

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017

7. Inne wnioski

8. Zamknięcie obrad

 

Zgromadzenie odbędzie się w :

W sali konferencyjnej klubu AZS Łódź w siedzibie WZT Łódź
ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź

w dniu 30 czerwca 2018 (sobota) o godz. 13:00 (pierwszy termin) lub 13:30 (drugi termin)

W celu realizacji praw wynikających z par. 13 pkt. 1 statutu WZT członkowie stowarzyszenia (kluby sportowe) mają prawo wybrać delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie wskazanej w załączniku „Rozkład mandatów”. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZD oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia/ upoważnienia, którego treść stanowi załącznik nr 3. Upoważnienie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją klubu i jego aktualnymi dokumentami.

 

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 –> sprawozdanie finansowe 2017

Rozkład mandatów –> 2018_06_30_rozkład mandatów

Zaproszenie –> 2018_06_30_WZT_WZD_zaproszenie

Druk upoważnienia –> mandaty_upoważnienie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *