Regulamin turniejowy Tenis10

 1. Regulamin turniejów Tenis 10 (wersja do ściągnięcia lub wydruku) : REGULAMIN_TUR.WZT_T10_2017

REGULAMIN ROZGRYWANIA TURNIEJÓW TENIS 10 WZT ŁÓDŹ

—————————————————————————————————————————

 1. Zgłoszeń zawodników do wszystkich turniejów Tenis 10, dokonujemy zawsze w terminie zgodnym z komunikatem opracowanym i ogłoszonym przez organizatora turnieju. Zgłoszeń tych dokonujemy pocztą elektroniczną na e-mail organizatora. Wykaz adresów e-mailowych klubów organizatorów naszego województwa można znaleźć na stronach: www.wztlodz.eu oraz www.teniskozica.pl Od godz. 10.00 dnia następnego, po zakończeniu zgłoszeń, dyrektor turnieju zamieszcza na stronie klubowej lub udziela informacji, czy dany turniej uzyskał wymaganą liczbę zgłoszeń zawodników i czy będzie rozgrywany. Zawodnicy, którzy chcieliby wziąć udział w turnieju, ale nie dokonali zgłoszenia w terminie, mogą zgłosić się bezpośrednio do dyrektora turnieju i uzyskać ewentualną zgodę startu. Każdy zawodnik, który zgłosił się do turnieju, ale z przyczyn zdrowotnych nie może w nim wziąć udziału, ma obowiązek jak najszybszego telefonicznego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi turnieju.
 2. Zaleca się rozgrywanie turniejów Tenis 10 w niedzielę, w przypadku kiedy dany klub organizuje od soboty równolegle turnieje w starszych kategoriach wiekowych.
 3. Podstawą startu zawodnika lub zawodniczki w turnieju Tenis 10 są ważne badania lekarskie lub oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i brania udziału w danym turnieju. Nie wymagana jest licencja PZT.
 4. Turnieje Tenis 10 rozgrywane są według zasad Programu PZT Tenis 10.
 5. Na terenie WZT Łódź prowadzony jest cykl turniejów Tenis 10 w kategorii krasnali i krasnalek do lat 10, czyli w kategorii „zielonej”, objęty odrębną klasyfikacją. Klasyfikację tę, osobną dla dziewcząt i dla chłopców  prowadzi łódzki WZT (Wiesław Kozica tel. 601 303 321), a kroczące listy klasyfikacyjne ukazują się na stronie internetowej www.wztlodz.eu oraz www.teniskozica.pl Do klasyfikacji zaliczane będą jedynie turnieje ujęte w kalendarzu WZT. Organizator turnieju ma obowiązek odpowiednio wcześniej przesłać komunikat turniejowy do wszystkich klubów tenisowych WZT Łódź.
 6. Warunkiem uwzględnienia wyników turnieju Tenis 10 jest zgłoszenie go do kalendarza WZT lub wysłanie na adres mailowy lodzkiwzt@onet.eu komunikatu turniejowego celem umieszczenia go na stronie www.wztlodz.eu ze stosownym wyprzedzeniem.
 7. Zarówno w sezonie halowym, jak i letnim WZT Łódź organizuje w kategorii „zielonej” turniej rangi mistrzostw województwa.
 8. Podstawą klasyfikacji uczestników cyklu jest suma punktów zdobytych przez zawodnika lub zawodniczkę we wszystkich turniejach w ciągu sezonu (tzw. lista krocząca, obejmująca turnieje rozegrane w ciągu roku). Na koniec sezonu ogłaszana jest lista generalna zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt.
 9. Organizator turnieju ma obowiązek zapewnienia następujących nagród:

a). mistrzostwa województwa: singiel: za miejsca 1-4 puchary i dyplomy

b). wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne: singiel: za miejsca 1-2 puchary lub statuetki, za 3-4 medale, za miejsca

1-4 dyplomy,

Fundowanie nagród i upominków pozostaje w gestii organizatora.

     PUNKTACJA TURNIEJÓW:

       1 – SYSTEM PUCHAROWY:                              

1 miejsce               -32 pkt

2                              -24 pkt

3-4                          -20 pkt

5-8                          -16 pkt

9-16                        -10 pkt

17-32                     –  8 pkt

 

 1. – SYSTEM „KAŻDY Z KAŻDYM” Z GRĄ O MIEJSCA

 

   MIEJSCE

 

PUNKTACJA
1  32
2  28
3  25
4  21
5  18
6  15
7  12
8  10
9  8
10  7
11  6
12  5
13  4
14  3
15  2
16  1

Zatwierdził Zarząd WZT Łódź w dn. 01.02.2017